Privacyverklaring

Privacyverklaring van Cinemora.
Cinemora respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfs- en contactgegevens

Naam bedrijf: Cinemora. Onderdeel van Assem Producties.
Contactpersoon: C.W. van den Assem
Adres: Kamillekamp 34, 4024 JS Eck en Wiel
Telefoon: 06 15 105 189
Website: https://www.cinemora.nl
E-mail: info@cinemora.nl
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 54340098

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Cinemora kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Cinemora, en/of omdat u deze zelf bij het aanvragen van een offerte of bij het invullen van het contactformulier op de website aan Cinemora hebt verstrekt.
Cinemora kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cinemora.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom Cinemora gegevens nodig heeft

Cinemora verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Cinemora uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit communicatie via e-mail en/of telefoon omtrent de uit te voeren opdracht. Tevens verwerkt Cinemora ook persoonsgegevens daar wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Cinemora gebruikt alleen technische en functionele cookies. Hieronder vallen ook analytische elementen die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en helpen ons om deze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang Cinemora gegevens bewaart

Cinemora bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Cinemora hanteert een strikte bewaartermijn volgens onderstaand schema:
– Facturen: wettelijke termijn Belastingdienst; minimaal 10 jaar na factuurdatum;
– Ruw beeld- & geluidsmateriaal: maximaal 1 jaar na trouwdatum;
– Correspondentie* inclusief contactgegevens: maximaal 1 jaar na trouwdatum;
– IP-adressen: maximaal 31 dagen na bezoek website.

* Gegevens worden niet langer dan 120 dagen bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen.

Delen met anderen

Cinemora verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op de website van Cinemora worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Cinemora gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cinemora neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cinemora) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cinemora.nl. Cinemora zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, op uw verzoek reageren.
Cinemora neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Cinemora maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Cinemora verzamelde persoonsgegevens, neem dan schriftelijk contact met Cinemora op via voornoemde bedrijfs- en contactgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Cinemora behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op vrijdag 30 oktober 2020.